Květen 2015

Lichtenštejnové v Československu

29. května 2015 v 8:52 | Ducii |  Lichtenštejnsko - knihy
Autor: Václav Horčička
Nakladatelství: Agentura Pankrác
Rok vydání: 2014
Počet stran: 224
ISBN: 978-80-86781-22-8

Oficiální anotace: Působení rodu Lichtenštejnů v Československu se neobešlo bez řady dramatických zvratů. Již krátce po první světové válce vyjádřila nová státní moc zájem na provedení pozemkové reformy na šlechtických velkostatcích. Lichtenštejnů se měla týkat dokonce v první řadě. Důvodem byla účast v pořadí prvního knížete Karla na procesu s tzv. českými pány a na pobělohorských konfiskacích. S vyvlastněním většiny svého majetku se rod nesmířil a v období druhé světové války se pokusil dosáhnout její revize. Autor sleduje chování rodiny během nacistické okupace Českých zemí v širších souvislostech a poukazuje mimo jiné i na její příznivý vztah k českým zaměstnancům. Po druhé světové válce došlo ke konfiskaci zbývajícího rodového majetku. Autor odpovídá na otázku, proč k tomuto tvrdému opatření došlo a to bez ohledu na postavení knížete jako panovníka suverénního Lichtenštejnského státu. Věnuje se dlouho trvajícím snahám rodiny tento nepříznivý vývoj zvrátit a současně analyzuje politiku československých úřadů, které si legalitou konfiskace nebyly zcela jisty.

Konfiskace majetku po válce

28. května 2015 v 9:44 | Ducii |  Lichtenštejsko - zajímavosti
Lichtenštejnům bylo samozřejmě již před dekrety jasné, že německé etnikum bude po skončení války v nezáviděníhodné situaci. Proto se rozhodli podniknout některé kroky, které měly ukazovat, že jsou vlastně velmi pročeští. Oslavovali osvobození Československa a odměňovali české zaměstnance na svých panstvích.

Lichtenštejnové za 2.sv.v.

22. května 2015 v 18:07 | Ducii |  Lichtenštejsko - zajímavosti
Dodnes nejdiskutovanějším obdobím v historii rodu je období druhé světové války. Diskuze ovšem umožnily podle mého i události předválečné především nejasné uznání knížectví. Rod se snažil o uznání svého suverénního postavení po celou dobu první republiky. Problém byl v tom, že nešlo jen tak uznat někoho, komu patří tak velký kus republiky, aby to s sebou neneslo velké právní reformy. Proto česká strana v tomto dlouho otálela a snažila se situaci řešit jinými cestami. Otázka uznání Lichtenštejnska se tak mohla otevřít až po ukončení pozemkové reformy, což se do konce první republiky nepodařilo.

Švédská svatba se blíží

21. května 2015 v 11:54 | Ducii |  Švédsko-aktuality
Zatím jsme blížící se svatbu trochu zanedbávali, takže to pojďme napravit. Princ Carl Philip a slečna Sofie Hellqvist si už za necelý měsíc řeknou ano. Očekává se několik královských hostů, přímý přenos a prostě a jednoduše velká sláva. Všechny informace o svatbě včetně aktualit najdete na svatebních webových stránkách: http://www.kungahuset.se/brollopet.

Hans Adam II. na Opavsku

21. května 2015 v 10:47 | Ducii |  Lichtenštejnsko-aktuality
Shodou okolností se nám s monarchií měsíce sešla zajímavá událost: návštěva lichtenštejnského knížete na Opavsku. Jednalo se především o soukromou návštěvu, přesto mám trochu pocit, že se o tom psalo snad více než o návštěvě hraběnky z Wessexu, kterou ale naštěstí mám z první ruky. Možná proto, že regionální tisk je na tohle lepší, než když se něco děje v hlavním městě.

Institut regentství

19. května 2015 v 10:09 | Ducii |  Lichtenštejsko - zajímavosti
Co si představíte, když se řekne regentství? Většina z Vás by asi odpověděla "nezletilý monarcha" nebo "nemocný monarcha" či "nepřítomný monarcha". To je význam regentství, jak ho známe z většiny ostatních monarchií. Nedospělý dědic trůnu má za sebou nějaké poručníky, kteří vládnou, dokud nedospěje. Nemocný král neschopen vládnout je po nezbytnou dobu zastupován někým jiným. Panovník v zahraničí za sebe po dobu své nepřítomnosti jmenuje regenta, který v případě potřeby vykonává jeho funkce. Lichtenštejnsko nám ale nabízí úplně jiný výklad pojmu regentství.

Následnictví trůnu

18. května 2015 v 10:39 | Ducii |  Lichtenštejsko - zajímavosti
Již za prvního knížete Karla I. byla jako následnický zákon stanovena agnatická primogenitura. Tento z dnešního pohledu zastaralý a přežilý následnický zákon už dnes mnoho monarchií nevyužívá. Lichtenštejnsko si za ním ovšem stojí. Dokonce i přes kritiku Organizace spojených národů kvůli diskriminaci žen, což mi připomíná malou odbočku - víte, která země v Evropě jako poslední zavedla volební právo pro ženy? Byť se většinou uvádí Švýcarsko, bylo to Lichtenštejnsko. V roce 1984. Ale zpět k následnictví.

Historie rodu do roku 1938

16. května 2015 v 17:34 | Ducii |  Lichtenštejsko - zajímavosti
První známým a historicky doloženým členem rodu Lichtenštejnů byl Huc. Od něj se rodina rychle rozvětvila a došlo k založení také pro nás nejzajímavější moravsko-rakouské větve. Jejím zakladatelem byl Jindřich. Jindřich dostal v roce 1249 v léno hrad Mikulov.

Vévodský klobouk

14. května 2015 v 16:44 | Ducii |  Lichtenštejnsko - šperky a móda
Vévodská koruna sice není úplně přesné označení pro kousek, který si dnes představíme, ale není ani úplně nevýstižné. Herzogshut v překladu znamená něco jako vévodský klobouk, vévodský čepec. Nicméně se asi shodneme na to, že stejně jako všem diadémům a čelenkám říkáme pro zjednodušení tiára, tak v tomto případě označení koruna případně také neuškodí. Už jen proto, že vzhledem měl ke koruně tento kousek velmi blízko.

Svatební tiára dědičné kněžny Sophie

13. května 2015 v 22:50 | Ducii |  Lichtenštejnsko - šperky a móda
Jak jsme již zmínili, Lichtenštejnská knížecí sbírka tiár není příliš početná, proto jistě odpustíte, že sem zařadíme i kousek, který není tak úplně Lichtenštejnů. I když možná jednou bude... ale nepředbíhejme. Jedná se o svatební tiáru bavorské vévodkyně Sophie, dnešní dědičné kněžny. Zajímavostí je, že se nejedná ani o bavorskou tiáru, ale o tiáru rodu Douglas.

Zde jistě každého napadne, jak je možné, že budoucí kněžna si na svatbu vzala douglaskou květinovou tiáru. Odpověď je celkem jednoduchá. Matka Sophie je rozená vévodkyně Douglas a nosit tuto tiáru na svatbu je už tak trochu rodinnou tradicí.