Únor 2008

Charlotte M. P. Casiraghi

23. února 2008 v 18:45 | Ducii |  Monako-životopisy
Žena, která zdědila geny krásy po své babičce Grace Kelly a matce princezně Caroline. Možná ještě krásnější než ony dvě a rozhodně nejkrásnější aristokratka. To je Charlotte Casiraghi....

Švédská princezna Madeleine

21. února 2008 v 18:39 | Ducii |  Švédsko-životopisy
Její královská výsost Madeleine Thérese Amelie Josephine, princezna Švédská, vévodkyně Hälsinglandská a Gästriklandská se narodila 10. června 1982 jako nemladší dítě krále Carla XVI. Gustafa a královny Silvie. Byla pokřtěna 31.8. v palácové kapli. Stejně jako oba ostarší sourozenci, korunní princezna Victorie a princ Carl Philip, chodila do běžné školy. V roce 2001 odmaturovala na Enskilda Gymnasiet ve Stockholmu. Na podzim téhož roku studovala Madde, jak jí říkají přátelé, angličtinu v Londýně. Během roku 2002 absolvovala kurz práv a práce na počítačích. Získala certifikát ECDL (European Computer Drive Licence). Během roku 2003 absolvovala kurz umění na Stockholmské univerzitě a i nadále pokračovala ve studiích. Od jara 2003 studovala na Stockholmské univerzitě v kurzech historie, etnologie a historických slohů. Diplom získala v roce 2006. Později roku 2006 se znovu vrátila na Stockholmskou univerzitu, aby si prohloubila své znalosti v mezinárodní humanitární práci. Od mala trpí dyslexií, kterou zdědila po otci.

Pierre R. Casiraghi

20. února 2008 v 17:39 | Ducii |  Monako-životopisy
Pierre Ranier Stefano Casiraghi se narodil 5. září 1987 v monackém Monte Carlu princezně Caroline a jejímu druhému manželovi Stefanu Casiraghi. Princezna nechtěla své děti zatěžovat titulem a tak Pierre, ani jeho sourozenci Andrea a Charlotte titul nemají. Jinak by jim samozřejmě připadal titul princ/princezna. Tímto krokem zajistila Caroline dětem aspoň trochu normální dětství. Na oči veřejnosti se dostali spíše až poté, co byl v Monaku změněn následnický zákon a oni se tak zařadili do následnické linie. Tato změna se ovšem dotkla spíše Andrey jakožto prvorozeného Carolinina syna a Pierre tak zůstává ve stínu svého bratra. Větší pozornost na sebe přivábil až díky svému ne zrovna ukázkovému životu v Miláně.

Švédko - souhrn

5. února 2008 v 19:29 | Ducii |  Švédsko - zajímavosti
Titulování krále: "Jeho Veličenstvo X., král Švédska"

Titul dědice trůnu: "Jeho královská Výsost X., korunní princ (nebo korunní princezna) Švédska, vévoda (nebo vévodkyně) z..."

Heslo současného krále: "Za Švédsko v rytmu doby."

Předávání koruny: Od 1. ledna 1980 platí nové pravidlo. Nástupnitví se předává podle mužské i ženské primogenitury. Přednost má tedy prvnorozený potomkek krále/následníka, ať je to muž nebo žena. Pokud není vhodný kandidát, volí ho parlament. Každé manželství musí schválit panovník. Princip rovnosti původu neplatí od sňatku současného krále s nešlechtičnou.

Monako - obecné informace

5. února 2008 v 18:51 | Ducii |  Monako - zajímavosti
Titulování panovníka: "Jeho nejjasnější Veličenstvo X., kníže Monacký vévoda z Valentinois, markýz z Baux, hrabě z Carlades, baron z Buis, pán ze Saint-Rémy, pán z Matignonu, hrabě z Thorigny, baron ze Saint-Lo, z la Luthmiere a z Hambye, vévoda z Estouville, z Mazarinu a z Mayenne, kníže z Chateau-Porcien, hrabě z Ferrette, z Belfortu, z Thann a z Rosemontu, baron z Altkirchu, pán z Isentheimu, markýz z Chilly, hrabě z Lonjumeau, baron z Massy, markýz z Guiscardu"

Spojené království - základní informace

5. února 2008 v 18:31 | Ducii |  VB - zajímavosti
Titul panovníka: "Jeho nejmilostivější Veličenstvo X., z milosti Boží král (nebo královna) Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, svých dalších království a teritorií hlava Commonwealthu, ochránce víry ".

Titul dědice trůnu: "Jeho královská Výsost X,. princ Velké Británie a severního Irska, vévoda z Cornouailles, vévoda z Rothesay, hrabě z Carricku, baron z Renfrewu, pán z Isles a velký Stewart Skotska ". (Je zvykem, že panovník uděluje následníkovi trůnu po dosažení plnoletosti tituly prince waleského a hraběte z Chesteru.)

Belgické království

4. února 2008 v 19:07 | Ducii |  Belgie - zajímavosti
Titulování:
Král: Jeho Veličenstvo X., král Belgičanů, panovník Belgie.
Nejstarší králův syn: Jeho královská Výsost X., vévoda z Brabantu, princ Belgie.
Nejstarší syn vévody Brabantského: Jeho královská Výsost X., hrabě z Hainautu, princ Belgie.
Heslo království:
V jednotě je síla
Náboženství vyznávané panovníkem
Katolické náboženství.
Jak se předává koruna?
Roku 1991 byl úpravou ústavy zrušen salický zákon, kdy byly z nástupnictví úplně vyloučeny ženy a to i v případě, že nebyl následník trůnu. Zavedena byla rovná primogenitura tzn. že se nehledí na pohlaví a postupuje se pouze podle toho, kdy se kdo narodil.
Svatba musí mít svolení krále, aby byla dynastická.
Korunovace / Koruna
V Belgii není král korunován, nýbrž prostě v den svého nástupu na trůn složí přísahu na ústavu. Přísahá zejména, že "zachová územní celistvost", v Belgii, kde je mnoho zastánců nezávislosti, má tato přísaha více než formální význam.
Neexistuje žádná královská koruna, i když je zobrazena na královském erbu.
Postavení krále a královské rodiny:
Králi přísluší výkonná moc, ale ve skutečnosti je vykonávána hlavně ministry pod kontrolou parlamentu. Král nemá politickou zodpovědnost a všechny jeho politické činy musí být kontrasignovány. Král má právo udělovat milosti a je velitelem armádních sil. Velení armádních sil je ovšem od vlády Baudoina I. čistě teoretickou funkcí.
Mezi hlavní povinnosti belgického monarchy patří kontakt s širokým sektrem belgické společnosti respektive jejích zástupců: od členů parlamentu až po reprezentanty akademického, kulturního nebo ekonomického prostoru.
Král sám o sobě nemá moc cokoliv rozhodnout a jeho pozice ve výkonné moci je omezena na spolupráci s jejími dalšími články. Belgický monarcha se soustředí obzvláště na dlouhodobé problémy a perspektivy pro zemi. Pravidelně se stýká s politiky, klade otázky, dává varování, rady a vyjadřuje svůj názor.
Důležitou součástí práce členů královské rodiny je být v úzkém kontaktu s belgickými občany a zastupovat zemi v zahraničí (státní návštěvy, obchodní mise,..). Audience a cesty po království dávají králi jasný obrázek o tom, co se děje v zemi. Členové královské rodiny jsou patrony mnoha organizací, udílejí ceny v různých oblastech a aktivně se zajímají o dění v mnoha společenských oblastech.
Král je v Belgii něčí jako v jiných zemích ombudsman. Monarcha se snaží být spojovacím článkem mezi občany a autoritami. Na stránkách paláce najdete přímo adresu na odělení pro petice a různé žádosti. O úzkém kontaktu s občany svědčí i to, že monarcha posílá občanům gratulace k významným životním jubileím.
Finance:
Civilní listina není žádným darem králi, ale nutné finanční zdroje, aby mohl vykonávat svůj úřad. I všichni ostatní přeci dostávají za svou práci zaplaceno, tudíž není nic pohoršujícího na tom, že i členové královské rodiny.
Civilní listina Alberta II. je stanovena na něco málo přes 6 milionů eur, přičemž tato částka se aktualizuje podle toho jak se mění ceny. Zhruba 66% králových výdajů jde na služebnictvo a 12,5% na udržování ne/movitostí. Okolo 5% výdajů spolknout aktivity krále a návštěvy. Ostatní položky (energie, doprava, domácnost,..) se pohybují pod 5%.
Krom civilní listiny má král také svůj osobní majetek. Tento majetek podléhá úplně stejným pravidlům jako majetek kohokoliv jiného tzn. i král musí platit daně.
Finanční "podporu" od státu dostávají i jiní členové královské rodiny. Od roku 1993 dstává královna Fabiola přes milion eur ročně. Princ Phillipe a princ Laurent dostávají okolo 790 tisíc eur a princezna Astrid 270 tisíc eur.
Hlavní královské události v kalendářním roce:
* 17. únor - připomínka úmrtí členů královské rodiny
* 21. červenec - národní den
* 15. listopad - královský den/svátek


Zdroje: kniha Monarchie moderní Evropy, monarchie.be.
Poslední aktualizace 26.02.2011

Dánské království - základní informace

4. února 2008 v 18:20 | MD |  Dánsko - zajímavosti
Titulování krále: Až po královnu Margrethe II.se dánský panovník tituloval: "Jeho (Její) Veličenstvo X., z milosti Boží král (nebo královna) Dánska, Lužických Srbů a Gótů, vévoda ze Šlesvicka, z Holštýnska, ze Stormarnu, z Dithmarses, z Lauenburgu a z Oldenburgu ". Při svém nástupu na trůn zkrátila královna Margrethe titul na: "Její Veličenstvo X., z milosti Boží královna Dánska".

Titul prince následníka: "Jeho královská Výsost X. .' korunní princ Dánska "

Heslo království: "Milost Boží, láska lidu, síla Dánska"

Náboženství vyznávané královnou: Luteránské náboženství

Aktuální panovník: Margrethe II. / Markéta II.